09128307939 09391931323

نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی

نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و چالش های برندسازی چکیده: هدف از این مقاله بررسی نقش شخصیت برند بر رفتار مصرف کننده و ذکر چالش های برندسازی آسیا می باشد. یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب یک...

تاثیر برند در ارزشمند شدن کالا

تاثیر برند در ارزشمند شدن کالا تاثیر برندینگ در ارزشمند شدن کالا به اندازه ای قابل مشاهده است که هر فرد معمولی و غیر متخصص می تواند آن را درک کند . در حوزه تاثیر گذاری برند، متغیرهای روانی بسیاری...

ارزش ویژه برندچیست؟

ارزش ویژه برند چیست؟ تعریف ارزش ویژه برند : از کسی که گوشی اپل خریده است، بپرسید که چرا گوشی سامسونگ نخریده؟ از کسی که گوشی سامسونگ خریده است، بپرسید که چرا گوشی اپل نخریده.از کسی که برای مسافرت به...

بررسی نقش برند بر دیدگاه روابط عمومی و وفاداری مشتری

با توجه به فضای رقابت جهانی و تغییر و تحولاتی که با شتاب در جهان امروز رخ می دهد، سازمان ها برای حفظ مشتریان خود باید دست به اقداماتی بزنند که شرایط را برای اثربخش تر کردن عملکرد سازمانی مهیا سازند....